Financieel

Update Special Eindejaarstips 2023

Digitalisering

Winnaar Exact Cloud Award!

Financieel

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Financieel

Minder snel alsnog hoge WW-premie vanaf 2025

9 juli 2024

In de WW geldt een zogenaamde premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden de lage WW-premie betalen en werkgevers die flexibele contracten aanbieden de hoge WW-premie.

Financieel

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

9 juli 2024

Van 3 juni tot en met 17 september 2024 17.00 uur kunt u weer subsidie praktijkleren aanvragen.

Financieel

Duurdere noodzakelijke voorzieningen via uitruil loon toegestaan?

9 juli 2024

De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing in combinatie met een uitruil van brutoloon via een zogenaamde cafetariaregeling. Dit kan anders zijn als de werknemer kiest voor een duurdere uitvoering.

Financieel

Zelfstandigen straks verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

9 juli 2024

Het kabinet wil zelfstandigen straks verplichten zich te verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Via een verplichte verzekering krijgen zelfstandigen dan een uitkering als ze door een langdurige ziekte niet meer in staat zijn het minimumloon te verdienen. Ze kunnen, onder voorwaarden, ook kiezen voor een private verzekering in plaats van de verplichte verzekering.

Financieel

Wetsvoorstel box 3-stelsel vanaf 2027 steeds concreter

9 juli 2024

Het wetsvoorstel voor het nieuwe box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement dat vanaf 2027 moet ingaan, is weer iets concreter. Nu is ook duidelijk op welke wijze onroerende zaken belast worden in het voorgestelde nieuwe stelsel. Dit wetsvoorstel is voor advies aangeboden aan de Raad van State.

Financieel

Varianten box 3-heffing berekening tot en met 2022 en vanaf 2023

9 juli 2024

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat nader rechtsherstel geboden moet worden als het werkelijke rendement van het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement. Op 14 juni 2024 heeft de Hoge Raad een nieuwe aanwijzing gegeven over de berekening van het werkelijke rendement van een box 3-woning. Wat betekent dit voor de box 3-heffing tot en met 2022 en vanaf 2023?

Financieel

Onbelaste kostenvergoeding chauffeurs breed toepasbaar?

10 juni 2024

Financieel

Toch recht op LKV bij overgang van onderneming

10 juni 2024

Meld je aan voor onze nieuwsbrief